Posted on

BOL U LEĐIMA – BOLEST MODERNOG DOBA

Dr Vesna Stefanović Nikolić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, koja se u okviru svoje privatne prakse #OrdinacijaLEĐAIVRAT već 11 godina uspešno bavi rehabilitacijom pacijenata sa oboljenjima kičmenog stuba,govori nam o izazovima današnjeg načina života i efektima koje naše ponašanje ima na naš organizam.U nastavku, bavi se pitanjem zašto nastaje BOL U LEĐIMA, koje su POSLEDICEzanemarivanja prvih signala koje nam naše telo šalje i daje PREPORUKE za očuvanje zdravlja naših leđa.Odgovornost prema sebi i sopstvenom zdravlju je na prvom mestu!

Kičmeni stub čoveka nije dizajniran za sedenje. Prevashodna uloga kičmenog stuba i ostatka skeleta je da omogući bezbedno kretanje tela u prostoru, ali savremeni način života nam donosi sedentarni model života i rada.

Ukoliko razmislite o tome koliko sati dnevno provedete u sedenju iznenadićete se da je to više od 80% radnog dana!

Sve više je ljudi koji tek nekoliko sati dnevno provedu van kancelarijske stolice, automobilskog sedišta ilifotelje u dnevnoj sobi…Ono što posebno brine je i sve veći broj mladih ljudi koji prihvataju ovakav model života i rada. Deca su posebno ugrožena grupa, jer ih je sve manje u parkovima, a sve više za kompjuterima,tabletima,celularnim telefonima. Nama lekarima, ovakav trend, dovodi decu na pregledesa veoma rano formiranim deformitetima kičme, a što posebno zabrinjava i sa povrednim stanjima kičme,i to u veoma ranom uzrastu(već sa 15 godina).
Kada je u pitanju radna populacija mi slobodno možemo smatrati da je najčešćirazlogza pojavu DISKUSA HERNIJE upravo SEDENJE. Podizanje teškog tereta može biti direktan povod,ali u osnovi stoji slabost duboke muskulature-čuvara kičme.Uobičajen, opušten način sedenja dovodi do veoma brzog slabljenja mišića važnih za sedenje, dovodi do slabljenja mišića stomaka kao i razvučenosti i slabosti leđnih mišića.Karlica dospeva u vrlo nepovoljnu poziciju posteriornog tilta štouzrokuje najnezgodnije posturalne devijacije za lečenje, SWAY BACK držanje.Popravak ove devijacije podrazumeva nekoliko meseci vežbanja, pa je mnogo jednostavnije preduprediti ovaj deformitet.
Sistematsko i dugotrajno slabljenje mišića, sigurno dovodi do pojave raznih oboljenja kičmenog stuba, a ne smemo zaboraviti nipromene na kukovima, kolenima i ostalim zglobovima. Kada bolje razmislimo sedenje ugrožava ceo muskuloskeletni sistem.
Naravno sve ovo se ne odnosi na kratkotrajno sedenje koje je uvek služilo odmoru od dugotrajne vertikalizacije, ali kada se odmori muskuloskeletni sistem je ponovo spreman da bude u funkciji…Vertikalizacija omogućava kretanje i aktivnost svih mišićnih grupa sinhronizovano, dubokih i površinskih, prednjih i zadnjih, levih idesnih. Ukoliko je telo simetrično idržanje dobro, kretanje je blagodet i potpuno dovoljna aktivnost za održanje čovekovog zdravlja.Međutim, upravo zbog loših navika, a sedenje je jedno od njih, izbalansiranost mišićne snage kao i dobro držanje tela u miru i u pokretu su prava retkost kako kod odraslih tako i kod dece. Zbog toga treba biti jako pažljiv u izboru fizičke aktivnosti kojom ćemo se baviti.Zapravo, potrebno je da prethodno OPISMENITE Vaš muskuloskeletni sistem da bi mogli daga pravilno koristite.

Pošto smo shvatili da je sedenje gori izbor, nameće se pitanje da li uopšte postoji ZDRAVO SEDENJE?

Sedenje je velika varka za kičmeni stub.Kada sedite, kičma je vertikalno opterećena, a Vi uglavnom sedite bez mišićne potpore, opušteni i zavaljeni. U stajanju ihodu antigravitacioni mišići refleksno obavljaju svoju funkciju i štite skelet od dejstava gravitacije. Potrebno je da muskulatura leđa i stomaka izbalansirano vrši svoju funkciju da bi sedenje bilo zdravije. Znamo da su za sedenje važni i duboki mišići stomaka i leđa (mišići na samom kičmenom stubu) koji se mogu jačati samo u kretanju tj samo u “izazovu”. Takođe znamo, da ti isti mišići prestaju da rade kod čoveka koji ima bol u donjem delu leđa već 72 sata od pojave samog bola. Ti mišići mogu ponovo ojačati samo uz određene stimulanse, spontano do njihovog jačanja neće doći.Treba imati u vidu i da pozicija karlice i donjeg delaleđatreba da bude u neutralnom položaju da bi aktivnost dubokih mišića bila maksimalna, tada snaga površinskih stomačnih i leđnih mora biti u balansu kako bi trpljenje kičme i karlice bili svedeni na minimum.
Ne postoji idealna stolica koja može da ispuni ove zahteve kod svakog od nas, iz prostog razloga što je pozicija karlice i donjeg dela leđa kao i njihov međusobni odnos različit kod svakog pojedinca.
U ordinaciji LEĐA I VRAT obavezno savetujemo TOGU jastuk za aktivno-dinamičko sedenje kao nastavak rehabilitacije kao i u sklopu ergometrijskog savetovanja.TOGU jastuk koristimo i u koneziterapijskom programu, vežbanju muskulature za koje pacijenta specijalno obučimo kako bi i samostalno nastavio da sprovodi vežbe kod kuće.

Pojava TOGU jastuka za aktivno-dinamičko sedenje je revolucionarno otkriće!

Možete ga staviti na bilokoju stolicu i tako Vaša podloga postaje nestabilni balanser koji naučno dokazano stimuliše duboki mišić transverzus abdominis i multifide.To će se spontano desiti kod ljudi koji imaju zdrava leđa, ali kod onih sa problemom potrebna je minimalna obuka o korišćenju tih inhibiranih mišića. Stalna aktivnost i “dežurstvo”mišića stabilizatora ove regije je važna jer na taj način izbegavate povredna stanja kao što je npr. diskus hernija ili povreda kičmenih zglobica ligamenata. Još uvek nema dokaza, ali pretpostavljamo da su i degenerativni procesi, pravilnom aktivnošću ovih mišića takođe usporeni.
Kvalitet upotrebe TOGU jastuka za aktivno-dinamičko sedenje je i u otklanjanju direktnog kontakta karlice i završetka kičme sa tvrdom podlogom, jer se tako mogu izbeći izvesna upalna stanja mekih struktura kičme i/ili karlice.
Ne smemo zaboraviti ni bočne mišiće trbuha koji služe za pravilnu čvrstu vezu karlice i rebarnog kaveza, obezbeđujući pokretljivost u segmentu.Potrebna je njihova dovoljna snaga i pravilan momenat kontrakcije pri izvođenju uobičajenih pokreta da bi sedenje bilo bezbedno. Najpovršniji trbušni mišić ima ulogu velikog pokretača karlice ka rebarnom kavezu i obrnuto.U sadejstvu sa leđnim mišićima pokreti su usklađeni i ne mogu dovesti do povrede.Na TOGU jastuku za aktivno-dinamičko sedenje, snaga površinskih mišića je na “ispitu”. Ne bi valjalo da su leđni dominanatni (što je češći slučaj), jer dolazi do njihovog prenaprezanja, bola i mogućih oštećenja na zadnjem segmentu kičme tj zglobovima i ligamentima. Stalno sedenje sa “izdubljenim” donjim leđima za koje mnogi veruju da je pravilno, dovodi do skraćenja muskulature leđa što karlicu izvodi iz neutralne pozicije i onemogućava duboke mišiće da obavljaju svoju funkciju.
TOGU jastuk za aktivno-dinamičko sedenje služi da “nateramo” slabiju grupu mišića da radi.
Nezamenljiva je i mogućnost nošenja TOGU jastuka za aktivno-dinamičko sedenjesa sobom, jer na taj način možete imati zdravo sedenje gde god da ste.Ušteda vremena u svakodnevnom životu pri korišćenju ovog jastuka je značajan faktor.Trideset godina garancije govori o beskompromisnom kvalitetu nemačkog proizvoda u svakom njegovom segmentu.Ozbiljnost proizvoda i temeljnost u rešavanju problema zdravog sedenja ogleda se u dostupnosti različitih modela, respektujući kako specifičnosti različitih devijacija u pozicijama karlice i donjih leđatako ikonstituciju korisnika kroz izbor adekvatne veličine. Prilagođenost različitih modela mestu primene odnosno podlogena koju se stavljaju takođe treba napomenuti (automobilsko sedište, kancelarijskastolica…)
TOGU jastuk za aktivno-dinamičko sedenje dokazano je efikasan, a mnogo je jeftiniji od svih pokušaja da nađete savršenu stolicu i lako je prenosiv, pa ga možete imati uvek,što će Vam omogućiti da vežbate muskulaturu sedeći na njemu gde god da se nalazite. Nerealno je tražiti od pacijenata da ukinu sedenje ili da ustaju na svakih 15 minuta. Svakako da smo i mi ranijesavetovali naše pacijente isto, sve dok nismo proučili ZDRAVO SEDENJE. Sada pacijent može da sedi na TOGU jastuku za aktivno-dinamičko sedenje sve vreme dok je u kontrolisanoj poziciji na jastuku.

Vremenom ZDRAVOSEDENJE postaje spontano.

Savremena znanja iz biomehanike i kineziterapije stečena na značajnim usavršavanjima iz navedenih oblasti širom sveta,omogućavaju nam da maksimalno iskoristimo potencijal primene TOGU jastukai da ga koristimo na mnogo načina:
Za Zdravo Sedenje
Za Jačanje svih zglobova kroz jačanje njihovih dubokih stabilizatora
Za Rasterećenje karlice i mekih struktura u kontaktu sa tvrdim podlogama
Za uštedu vremena u jačanju mišića i eventualnom posledičnom lečenju povreda kičme

Kroz dugogodišnji rad sa pacijentima, uverila sam se da POKRET LEČI, ali i da se mnoga stanja mogu preduprediti pravovremenom reakcijom.

Stoga, budite odgovorni prema sebi i Vašem telu, iskoristite mogućnosti i budite uvek aktivni, jer zdravlje je na prvom mestu!

Vaša,
Dr Vesna Stefanović Nikolić, spec.fizikalne medicine i rehabilitacije
“LEĐA I VRAT” Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicine i rehabilitaciju,
Adresa: Stojana Protića 48, Vračar, Beograd
Telefon: 011 30 86 111; 065 30 86 111
www.ledjaivrat.rs

Dr Vesna Stefanović Nikolić, osnivač je ordinacije ,,LEĐA I VRAT”. Rođena je u Beogradu 3 aprila 1970.godine, gde završava Medicinski fakultet 1996.godine, a fizikalnu medicinu i rehabilitaciju specijalizira  na Vojno-medicinskoj akademiji 2000.godine. Već 15 godina se bavi lečenjem, a 11 godina vertebrološkom rehabilitacijom (rehabilitacijom pacijenata sa oboljenjem kičmenog stuba).
Završila je edukaciju:
2002. – Bergen (Norveška) – Primena manevarskih tehnika u lečenju BPPV-a
2010. – Zagreb (Hrvatska), Njujork (SAD) -Stott pilates studije
2011. – Atina (Grčka) – Edukacija kineziterapijskog programa spinalne segmentne stabilizacije kod prof. Paol Hodgesa
2013. – Atina (Grčka) – Clinical Pilates Sarah Rosemberg Pht
2015. – Mančester (Engleska) – Movement Solution KINETIKKONTROL dijagnostika i lečenje pokretom
Članica je NSSA North American Spine Society.