Posted on

LABORATORIJA ZA MEDICINU SPORTA I TERAPIJU VEŽBANJEM – MEDICINSKI FAKULTET – UNIVERZITET U BEOGRADU

LABORATORIJA ZA MEDICINU SPORTA I TERAPIJU VEZBANJEM 1Velika nam je čast i zadovoljstvo što su TOGU sportski rekviziti izabrani da budu deo Laboratorije za medicinu sporta i terapiju vežbanjem, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Ovaj renovirani interdisciplinarni centar, jedina je laboratorija ove vrste u našoj zemlji. Preko 20 profesora i saradnika okupljeno je sa idejom da se korisnicima pruži stručno mišljenje i adekvatan program pravilne preventivne i terapijske primene fizičke aktivnosti.